Modeltrein Kerstfestijn
2019 — Stedelijk Museum Schiedam

[NL] Het Modeltrein Kerstfestijn is een project in samenwerking met modelbouwvereniging Schiespoor en het Stedelijk Museum Schiedam. Voor het overkoepelende Mijn Schiedam worden kunstenaars en organisaties uit de omgeving aan elkaar gekoppeld, waardoor een ongebruikelijke combinatie ontstaat tussen verschillende disciplines. Het Stedelijk Museum Schiedam stelt zich op als verbindende factor die het project realiseert en exposeert.

Bij het Modeltrein Kerstfestijn staat naast de combinatie tussen beeldende kunst en modelbouw ook een intergenerationeel spel centraal: kinderen en volwassenen brengen samen een ideale wereld tot leven. Er worden wagons ontworpen met beelden van dinosauriërs en ruimtereizen, vastgevroren badeenden worden met mutsen aangekleed en er verrijst een reuzenrad met kerstballen.

[EN] The Modeltrein Kerstfestijn (Model train Christmas bash) is a project in cooperation with model railroading community Schiespoor and the Stedelijk Museum Schiedam. It is a part of the larger project ‘Mijn Schiedam’, which aims to create unusual fusions of different disciplines by joining local artists and organizations together. The Stedelijk Museum Schiedam acts as a connecting factor which realises and exhibits the project.

Aside from the link between fine arts and model building, the Modeltrein Kerstfestijn is an intergenerational playground: children and adults bring their ideal world to life. Featuring train cars with images of dinosaurs and space travels, frozen rubber ducks and a ferris wheel with Christmas balls.

Foto’s door Aad Hoogendoorn