Artvertisements
2019 — Tent Rotterdam

[NL] Veel mooie dingen zijn met de komst van het internet enigszins in de vergetelheid geraakt. Zo ook de advertentiemuren in supermarkten, waar Ria van om de hoek haar hondenpups te koop aanbood en waar menig helderziende zijn bovennatuurlijke gaven verkondigde. In plaats daarvan is er nu Tinder. Maar hoe weet je of iemand betrouwbaar is als je van diegene geen handschrift gezien hebt? Een wijs man – tevens helderziend – zei eens dat een handschrift de ziel spiegelt: uit hoe we met de pen te werk gaan vallen veel conclusies te trekken over hoe we onszelf en onze medemens behandelen. Deze advertentiemuur voor kunstenaars (Artvertisements) brengt helpenden en hulpbehoevenden op een natuurlijke manier samen, zodat ze bijvoorbeeld materialen of huisdieren van elkaar kunnen overnemen, of zodat ze met elkaar kunnen vechten om frustratie te lozen.

[EN] A lot of good things have become obsolete because of the Internet’s continuing evolution. The advertisement boards in supermarkets for instance, where the middle-aged woman from around the corner put her newborn puppies up for sale, and where every psychic of the neighborhood proclaimed their supernatural gifts. Now all we have is Tinder. But how could you trust someone without having laid eyes on their handwriting? A wise man – who just happened to be a psychic as well – once said that handwriting is a reflection of the soul: from how one handles a pen, a number of conclusions can be drawn about one’s attitude towards himself and his surroundings.

This advertisement board for artists (Artvertisements) brings those in need closer to those who can help, for example in exchanging materials or unwanted pets, or in organizing a good fight to help vent frustrations.

Pictures by Aad Hoogendoorn